Back to Top

Městská knihovna Soběslav


Telefon: 381 52 41 87

Email: knihovnasobeslav@seznam.cz

Horní příkopy 76

392 01 Soběslav

katalog    facebook knihovny Soběslav

Meziknihovní výpůjční služba (MVS):

Chcete nebo potřebujete si půjčit knihu, která není ve fondu naší knihovny?

 

Knihu pro Vás objednáme z jakékoliv knihovny a Vy si ji můžete u nás zapůjčit na dobu 1 měsíce. Doba dodání knihy je většinou 5-7 dní.

 

Služba je zdarma, knihovna si účtuje poštovné 60,- Kč za každou knihu.

 

Pro objednání knihy z jiné knihovny využijte e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Knihovní řád

Registrace uživatele:
Čtenář může být v knihovně zaregistrován po předložení OP (starší 15 let) a zaplacení registračního poplatku. Na základě přihlášky je mu vystaven čtenářský průkaz na dobu 12 kalendářních měsíců. Průkaz je nepřenosný a jeho ztrátu je čtenář povinen ihned knihovně ohlásit, stejně jako změnu bydliště. Čtenář je povinen řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny pracovníků knihovny.

Půjčování dokumentů:

Výpůjční lhůta je stanovena na 1 měsíc. Může být 2x prodloužena, požádá-li o to čtenář před jejím uplynutím a nežádá-li dílo další uživatel.

Čtenář může požádat o rezervaci dokumentu.

Na požádání čtenáře knihovna zprostředkuje výpůjčku meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny.

Jestliže čtenář nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatky z prodlení (upomínky) podle ceníku služeb. Jestliže čtenář ani po upomenutí dokument nevrátí, řeší se jeho vrácení právní cestou.

V případě ztráty, zničení nebo poškození dokumentu rozhoduje o způsobu náhrady knihovna. Může požadovat:

1. nepoškozený výtisk + manipulační poplatek dle platného ceníku

2. finanční náhradu, která se skládá z ceny dokumentu + manipulační poplatek dle platného ceníku


Kopírování:

Z knihovního fondu lze čtenáři okopírovat materiály za poplatek podle ceníku. Kopie se zhotovují na počkání.


Internet:

Knihovna poskytuje služby internetu, které se řídí Provozním řádem pro práci s internetem, tisk z internetu se účtuje podle ceníku.

Kontakty

Vytisknout Vytisknout

foto knihovna2Adresa

Městská knihovna

Horní příkopy 76

392 01 Soběslav

 

 

Telefon:

381 524 187

 

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Na Vaši návštěvu se těší:

Anděla Poslušná – vedoucí knihovny

Bc. Kateřina Šťastná – knihovnice

Dana Šlajsová – knihovnice

Ceník

Vytisknout Vytisknout
 Registrační poplatek:
Dospělí čtenáři roční 150,- Kč
Dospělí čtenáři půlroční 90,- Kč
Jednorázová výpůjčka 50,- Kč
Děti do 15 let 70,- Kč
Čtenáři nad 70 let zdarma
 Meziknihovní výpůjční služby:
Poštovné za každý vypůjčený titul 80,- Kč
 Poplatky za upomínky:
Výpůjční doba knih a časopisů – 1 měsíc
1. upomínka - (po 31 dnech i bez písemného upozornění) 20,- Kč
2. upomínka - po dalších 15 dnech 30,- Kč
3. upomínka - po dalších 15 dnech 50,- Kč
4. upomínka - po dalších 15 dnech 150,- Kč
Jestliže se čtenář do knihovny nedostaví v určeném termínu, řeší se vyřízení pohledávky právní cestou se sankčním poplatkem 500 Kč.
 Náhrada při ztrátě nebo poškození knihy:
Cena knihy + manipulační poplatek 230,- Kč
 Náhrada při ztrátě nebo poškození periodika:
Cena časopisu + manipulační poplatek 80,- Kč
 Internet:
Připojení k internetu

zdarma 30 minut,
dále 20,- Kč za každých započatých 15 minut

 
Tisk 4,- Kč / 1 strana A4  
 Kopírovací služby:

Kopie formátu A4 jedna strana

Barevná kopie A4 jedna strana

4,- Kč

25,- Kč

   
 
Poškození čárového kódu: 50,- Kč
Ztráta čtenářského průkazu

50,- Kč