O knihovně

Městská knihovna v Soběslavi je veřejnou univerzální knihovnou. Předmětem její činnosti je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Zřizovatelem je Město Soběslav, knihovnu provozuje příspěvková organizace města Kulturní dům města Soběslavi.

Od 1. září 2010 knihovna sídlí v nově zrekonstruovaném severním křídle městského gotického hradu - jedné z nejvýznamnějších památek v Soběslavi. Autorem projektu "Záchrana gotického hradu - Soběslav" je Ing. arch. Jaromír Kročák.

Rozsáhlá, finančně a technicky náročná obnova hradního paláce mohla být plně realizována hlavně díky podpoře z Evropského regionálního rozvojového fondu poskytnutého prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Knihovna plní roli komunitního a informačního centra města a regionu. Jsou zde prostory pro pořádání akcí pro veřejnost, interiér hradu nabízí nové možnosti realizovat také výstavy či koncerty. Je zde možno popovídat si s přáteli, začíst se do knihy, časopisu, a to ve vnitřních prostorách a za příhodného počasí i na venkovní terase na střeše bývalé pivovarské lednice.

Víte, že v roce 2017 …

… navštívilo soběslavskou knihovnu přímo nebo on-line celkem 53 868 návštěvníků?

… se v knihovně k veřejnému internetu připojilo 1 997 uživatelů?

… se u nás konalo 213 kulturních, vzdělávacích a jiných akcí, na které přišlo 5 499 hostů?

… si čtenáři půjčili celkem 43 339 knih a 18 916 časopisů?

… zakoupila městská knihovna 892 nových knih?

 

… knihovní fond obsahoval 30 028 dokumentů, z toho 18 571 knih beletrie a 11 457 svazků naučné literatury?

FOTOGRAFIE KNIHOVNY

HISTORIE KNIHOVNY

 
Čtenářské konto
Číslo Vaší průkazky:
PIN (RRMMDD):

Odkazy
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Administrátor
Banner