O knihovně

Městská knihovna v Soběslavi je veřejnou univerzální knihovnou. Předmětem její činnosti je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Zřizovatelem je Město Soběslav, knihovnu provozuje příspěvková organizace města Kulturní dům města Soběslavi.

Od 1. září 2010 knihovna sídlí v nově zrekonstruovaném severním křídle městského gotického hradu - jedné z nejvýznamnějších památek v Soběslavi. Autorem projektu "Záchrana gotického hradu - Soběslav" je Ing. arch. Jaromír Kročák.

Rozsáhlá, finančně a technicky náročná obnova hradního paláce mohla být plně realizována hlavně díky podpoře z Evropského regionálního rozvojového fondu poskytnutého prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Knihovna plní roli komunitního a informačního centra města a regionu. Jsou zde prostory pro pořádání akcí pro veřejnost, interiér hradu nabízí nové možnosti realizovat také výstavy či koncerty. Je zde možno popovídat si s přáteli, začíst se do knihy, časopisu, a to ve vnitřních prostorách a za příhodného počasí i na venkovní terase na střeše bývalé pivovarské lednice.

V roce 2016...

... prošlo soběslavskou knihovnou přímo nebo on-line celkem 
57 341 návštěvníků?

... se v knihovně k veřejnému internetu připojilo 3 361 uživatelů?

... se u nás konalo 213 kulturních, vzdělávacích a jiných akcí, na které přišlo 6 304 hostů?

... si čtenáři půjčili celkem 45 177 knih a 33 167 časopisů?

... zakoupila knihovna 921 nových knih?

... knihovní fond obsahoval 29 547 dokumentů, z toho 18 291 knih beletrie
a 11 256 svazků naučné literatury?

                                                                  FOTOGRAFIE KNIHOVNY

                                                                  HISTORIE KNIHOVNY

 
Čtenářské konto
Číslo Vaší průkazky:
PIN (RRMMDD):

Odkazy
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Administrátor
Banner